Puberteit Grijze Roodstaart

Grijze Roodstaarten groeien en worden volwassen.
Net als een teenagers kunnen ze in opstand komen en weigeren de tot nu toeaanvaarde gedragsregels te accepteren. Dit is een tijdelijke zaak : het enige dat je kunt doen is het als een feit accepteren ,en ervoor zorgen dat de vogel je blijft vertrouwen.Een volwassen wordende papegaai heeft de behoefte zijn autonomie te bewijzen. Geef je Grijze Roodstaart buiten de vaste regels(op/afstappen, niet schreeuwen, niet bijten) zo veel vrijheid als mogelijk, op alle mogelijke veilige manieren. Het is belangrijkom je je op de basisregels te concentreren en de gedragingen daarbuiten aan de vogel zelf overlaten en hemzelf de keuzes te laten maken met betrekking tot zijn interactie of gedrag.
m

Volwassen worden

Volwassen wordende Grijze Roodstaarten zouden de mogelijkheid tot kiezen moeten krijgen. Als een Grijze Roodstaart te veel gedisciplineerd of opgevoed wordt tijdens de puberteit, zal hij daarmee niet om kunnen gaan. Sommige papegaaien worden dan plukkers of bijters, dus moet je er voor zorgen dat je de fase die hij meemaakt goed begrijpt.
Problemen kunnen ontstaan wanneer de vogel gedwongen wordt tot intimiteiten waar hij geen controle over heeft, of als er te veel discipline van hem gevraagd wordt en er veel dominantie door de mens wordt getoond in de tijd wanneer hij emotioneel moet separeren.

Basisregels

Alle basisregels moeten consequent met geduld en liefde en worden nagestreefd, met vooral een niet-emotionele respons op de mogelijke opstanden.
Oefen het voorkomen van ongewenst gedrag als de vogel in de puberteit komt. Isolatie, straffen en schreeuwen leren de Grijze Roodstaart niks, behalve dat hij een onderdanig wezen is. Maar dat is niet de manier om een stabiele, liefdevolle en vertrouwenvolle relatie tussen de vogel en zijn eigenaar te ontwikkelen !
Experimenten hebben niet er niet op gewezen dat de dominantie en dingen die met dominantie te maken hebben een significante rol spelen in de mens/Grijze Roodstaart relatie. Omdat Grijze Roodstaarten zeer intelligent en gevoelig zijn, hebben ze respect nodig, niet dominantie van de kant van hun menselijke vrienden .

Oorspronkelijke instincten

Een Grijze Roodstaart is een vogel met een groot natuurlijk instinct.  Een papegaai is niet voorbereid om om te gaan met de menselijke dominantie. Het is en blijft een wild dier en daarom voor het grootste deel onvoorspelbaar.
Je relatie met de vogel zal veranderen, daaraan is niets te doen.
Leer hem vroegtijdig bijvoorbeeld de vraag ‘Wil je gekrabd worden?’ te begrijpen. Hij geeft je dan duidelijke aanwijzingen wanneer hij zulke dingen wil. Meestal gebeurt dat aan het einde van de dag, voor hij gaat slapen. Dwing de vogel niet. Dit  zorgt voor een emotioneel sterke papegaai met gezond  vertrouwen in zichzelf en in mensen.

Papegaaien baby’s worden volwassen

Het is aan ons om de volwassenheid te accepteren : de papegaai kan niet en zal nooit meer een kuiken worden. Ze worden individuen met eigen voorkeuren en afkeuren.
Grijze Roodstaarten hebben vrijheid nodig om beslissingen te nemen die hun leven en baasjes zullen beïnvloeden. Deze vrijheid maakt de vogels zelfverzekerd, net als onafhankelijkheid van mensen maakt.  Een Grijze Roodstaart zal beter in staat zijn met uitdagingen om te gaan, als hij de ervaring heeft dat hij in staat is aspecten van zijn leven beïnvloeden.  Een zachte en begripvolle toenadering van de volwassenheid is zeer belangrijk.

Vertrouwensrelatie tussen vogel en baas is belangrijk

Laat je vogel vrij zijn om te groeien en zich ontwikkelen binnen ruime, maar vaste regels. Het is belangrijk om confrontatie, fysieke of agressieve acties te voorkomen. Afleiding en preventie werken het best.
De periodes van puberale uitingen  kunnen individueel variëren.
Er zijn kleine testperiodes, rond de leeftijd van 6 maanden.
In het wild verbeteren ze dan hun vliegvermogen, spelen spelletjes met elkaar, verwerven status, en nemen  afscheid van de familiegroep.
Rond de 18 maanden begint een periode van 2 jaar die we wel “de verschrikkelijke twee” noemen.  Onze grijze roodstaarten hebben niet de mogelijkheid te doen wat hun oerinstincten ze ingeven (partner zoeken e.d.) en in plaats daarvan zullen ze vervangend gedrag laten zien.
Afleiding, activiteit en vrijheid zullen ervoor zorgen dat de vogel zich naar volwassenheid ontwikkelt.